وضعیت اقتصادی یونان

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

وضعیت اقتصادی یونان

وضعیت اقتصادی یونان

وضعیت اقتصادی یونان


پس از بحران مالی جهانی در دهه گذشته، اقتصاد یونان به شدت لطمه دید؛ از سال 2010 با اجرای طراح نجات مالی هشت ساله، هم اکنون یونان توانسته شرایط دشوار اقتصادی را با موفقیت پشت سر بگذارد. طبق آمار بانک جهانی، در سه ماهه اول سال 2010 میزان تولید ناخالص ملی یونان رشدی منفی 1.6 درصد داشت، پس از اجرای طراح های اقتصادی، در سال 2017 اقتصاد یونان به رشد 1.4 درصدی رسید و در سال 2018 آمار ها نشان می داد که رشد تولید ناخالص داخلی (که معیار ترقی اقتصاد است) به مثبت 1.9 رسیده. همینطور یونان در سال 2010 با کسری بودجه به میزان منفی 10.6 درصد رو به رو شد اما در سال گذشته توانست به مثبت 0.8 درصد مازاد بودجه برسد. تنها 12 عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان، دانمارک و سوئد، مازاد بودجه دارند. که این مسئله نشان دهنده ی بیرون آمدن یونان از دوران بحران مالی و رشد اقتصاد آن است .

تماس با ماتماس باما