نظام سیاسی یونان

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

نظام سیاسی یونان

نظام سیاسی یونان

نظام سیاسی یونان


ساختار حکومتی یونان تا پیش از سال 1975 میلادی، سلطنتی بود اما در این سال "جمهوری پارلمانی" راس حکومت یونان قرار گرفت و در سال 1981 میلادی کشور یونان به اتحادیه اروپا پیوست. در جمهوری پارلمانی یونان، نخست وزیر دارای بیش ترین قدرت است و رییس جمهور با انتخاب کابینه ی دولت کشور را اداره می کند. پارلمان یونان یا "وولی" (Vouli)، 300 کرسی دارد و اعضای آن هر 4 سال یک بار انتخاب می شوند. زبان رسمی این کشور "زبان یونانی" است و واحد پول آن "یورو" است.

تماس با ماتماس باما