مذهب یونان

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

مذهب یونان

مذهب یونان

مذهب یونان


کلیسای ارتدوکس نقش پررنگی در جامعه یونان دارد و 99 درصد مردم این کشور پیرو مسیحیت ارتدوکس هستند. با وجود جدایی دین از سیاست، کلیسا و آداب و رسوم مذهبی آن همچنان مورد احترام مردم این کشور است و از پایه های قدرت در یونان به شمار می آید

تماس با ماتماس باما