فرهنگ یونان

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

فرهنگ یونان

فرهنگ یونان

فرهنگ یونان
نظام آموزش و پرورش قدرتمند یونان در ابتدا با الگوبرداری از نظام تحصیلی آلمان و فرانسه طرح ریزی شده بود، اما در سال 2001 سیستم آموزشی یونان تغییر یافت و پیشرفته تر شد. در حال حاضر، تحصیل در مدارس یونان به سه سطح تقسیم شده که کودکان از سنین پنج و نیم یا شش سالگی وارد مدرسه می شوند و دوران تحصیل خود در مدرسه را در سن 15 الی 16 سالگی به پایان می رسانند. گذراندن این سطح از آموزش اجباری و رایگان است. تحصیل در مدارس یونان به زبان رسمی این کشور است؛ اما موسساتی در این کشور به زبان بین المللی نیز تدریس می کنند. همچنین باوجود کم تعداد بودن اقلیت ها در یونان، دولت بودجه ی مستقلی برای تحصیل آن ها در نظر گرفته. برای مثال، با اختصاص بودجه برای تشکیل مدارس مسلمان هم اکنون حدود 12000 دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند. در سال 2001 ساختار نظام آموزشیی یونان به مراتب توسعه یافته تر و پیشرفته تر شد و در کل به سه سطح تقسیم شد.دوره ابتدایی که کودکان با سنین سه و نیم سال به بعد می توانند در این مدارس دانش بیاموزند.این دوره کاملا اختیاری است.

تماس با ماتماس باما