شرایط اقلیمی و آب و هوا یونان

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

شرایط اقلیمی و آب و هوا یونان

شرایط اقلیمی و آب و هوا یونان

شرایط اقلیمی و آب و هوا یونان


یونان به طور کلی آب و هوای گرم مدیترانه ای دارد اما شرایط جوی این کشور به طور دقیق به سه گروه تقسیم می شود: معتدل، مدیترانه ای و آلپی. این کشور به دلیل شرایط اقلیمی در تابستان ها بسیار گرم و خشک است؛ درجه حرارت در ماه های ژوئیه و اوت حتی به 40 درجه هم می رسد. یونان به طور کلی در زمستان بارانی و معتدل است، اما در بخش های شمالی سرما شدید تر بوده و امکان بارش برف نیز وجود دارد. 80 درصد اراضی یونان کوهستانی بوده و 27 درصد از خاک آن قابلیت کشاورزی دارد .

تماس با ماتماس باما