هزینه های اقامت در کشور یونان

  • اقامت یونان

  • مهاجرت یونان

  • اخذ ویزای یونان

  • مترجم زبان یونانی

  • سرمایه گذاری یونان

  • وکالت مهاجرت یونان

هزینه های اقامت در کشور یونان

هزینه های اقامت در کشور یونان

هزینه های اقامت در کشور یونان


کشور یونان در میان کشورهای اتحادیه اروپا ارزانترین کشور در هزینه های سکونت می باشد. آب و هوای مدیترانه ای خوب و هزینه های سکونت پایین در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا این کشور را به مقصدی جذاب برای اقامت از طریق تمکن مالی تبدیل کرده است.
هزینه اجاره منزل در منطقه ای متوسط با متراژ حدودی 60 متر به میزان 400 تا 450 یورو در ماه می باشد و برای آپارتمانی لوکس در منطقه مرفه نشین با منظره دیدنی از دریا با متراژ حدود 250 متر مربع به همراه استخر خصوصی در حدود 2000 یورو می باشد.
به این مبلغ باید هزینه شارژ 15 یورو تا 70 یورو در ماه اضافه کرد.

تماس با ماتماس باما