هزینه های آب و برق و گاز در کشور یونان

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

هزینه های آب و برق و گاز در کشور یونان

هزینه های آب و برق و گاز در کشور یونان

هزینه های آب و برق و گاز در کشور یونان


برق و گاز در کشور یونان گران می باشد ، عمدتا آپارتمان های این کشور مجهز به سیستم گرمایشی متکی به برق می باشند و بیشتر اجاق گازهای برقی استفاده می کنند.
هزینه برق به طور متوسط برای آپارتمان های 50 تا 60 متری و خانواده 3 نفره در حدود 40 یورو در ماه می باشد، و قطعا این قیمت با توجه به سبک استفاده می تواند بسیار متفاوت باشد.

تماس با ماتماس باما