مشاوره انواع بیمه ها در کشور یونان

  • اقامت یونان

  • مهاجرت یونان

  • اخذ ویزای یونان

  • مترجم زبان یونانی

  • سرمایه گذاری یونان

  • وکالت مهاجرت یونان

مشاوره انواع بیمه ها در کشور یونان

مشاوره انواع بیمه ها در کشور یونان

مشاوره انواع بیمه ها در کشور یونان


بحث بیمه در هر کشور بحث بسیار تخصصی و ویژه ای می باشد، بیمه در کشور یونان همانند هر کشوری در بحث های متفاوت موجود می باشد.
مباحثی همچون ، بیمه ساخت و ساز ، بیمه های اتومبیل ، بیمه های تحصیلی و درمانی و...
برجسته ترین آن در افکار عمومی بیمه های درمانی می باشد که توان آن را برای همه افراد در هر کشور ضروری دانست. بیمه های درمانی در کشور یونان مطابق همه کشورها با توجه به سن متقاضی متفاوت می باشد.حدود قیمت مثلا برای نوزادان تا 18 سالگی مبلغ 120 یورو در سال برای 19-45 سالگی 135 یورو در سال ، برای 46-60 سالگی 145 یورو در سال ، برای 61 – 65 سالگی 170 یورو در سال ، برای 66-70 سالگی 210 یورو در سال ، برای 71-75 سالگی 450 یورو در سال می باشد، بیمه مورد مثال شما را در قبال حادثه هایی همچون تصادفات ، زمین خوردگی ، پرت شدن از ارتفاع و از این دست به صورت صد در صد در بیمارستان های دولتی کشور یونان پوشش می دهد و در صورت مشکلات ناشی از بیماری 80% در بیمارستان های دولتی پوشش می دهد.

تماس با ماتماس باما