سنت سالانه «جنگ آرد» یونان

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

سنت سالانه «جنگ آرد» یونان

سنت سالانه «جنگ آرد» یونان

سنت سالانه «جنگ آرد» یونان


خیابان‌های شهر کوچک گالاکسیدی یونان زیر توده انبوه پودر آرد رنگی پنهان شده است. دوشنبه یازدهم مارس در این شهر سنت سالانه «جنگ آرد» برقرار بود. مرکز شهر از گردشگران و مردمی پر شده بود که با عینک محافظ و لباس یک‌بار مصرف و کیسه‌های آرد رنگی در دست در کمین نشسته‌ بودند و آرد را با حالت انفجاری به سوی همدیگر پرتاب می‌کردند.

شهرداری برای این کارناوال دو و نیم تن آرد تدارک دیده بود که توسط کارخانه آرد منطقه فراهم شد. صدها نفر در این کارناوال حضور یافتند و ترسوترها در گوشه خیابان مشغول تماشای آردپاشی دیگران بودند. روی خانه‌ها هم لایه پلاستیکی کشیده‌ بود تا مبادا کثیف شوند. این کارناوال در «دوشنبه تمیز» برگزار می‌شود تا نشانه‌ای باشد بر پایان فصل کارناوال‌ها.

تماس با ماتماس باما