رتبه ی اول رشد اقتصادی درمنطقه یورو به یونان تعلق گرفت

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

رتبه ی اول رشد اقتصادی درمنطقه یورو به یونان تعلق گرفت

رتبه ی اول رشد اقتصادی درمنطقه  یورو به یونان تعلق گرفت

رتبه ی اول رشد اقتصادی درمنطقه یورو به یونان تعلق گرفت


رشد اقتصادی یونان در میان کشورهای منطقه یورو توسط صندوق بین‌المللی پول تشویق شد و اصلاحات مالی ناتمام برای جلوگیری از هرگونه خطری در آینده را از دولت یونان درخواست کرد.صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: انتظار داریم رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ که دو درصد بود تقریباً ۲.۵ درصد و ۲.۲ درصد در کشورهای اروپای غربی افزایش داشته باشد.
نماینده یونان یاد آور شد کشور یونان در سطح بالایی از جدول رشد اقتصادی یورو قرار دارد.
اقتصاد یونان در سال ۲۰۰۹ به شدت تحت تأثیر قرار گرفت به علت گذر از بحران جهانی ، برای رفع این بحران وام‌های زیاد و با مبلغ های بالایی از بخش‌های مختلف از جمله صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول بعد از خروج یونان از منطقه یورو حدود هفت ماه پیش اعلام کرد با مسیر ی که یونان بر اساس اهداف مشخص شده و آینده ی اقتصادی کشور در نظر دارد موافق است.
کشور یونان باید برای مشکلات معمول پیش از انتخابات ازجمله افزایش هزینه‌های بودجه به علت چالش‌های قانونی در برابر دستمزدها عدم اطمینان و کاهش حقوق بازنشستگی، آماده شود.تا با بحران اقتصادی مواجه نشود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: یونان باید مالیات‌ها را کاهش دهد و برنامه‌ای برای گسترش مبنای مالیات بر درآمد شخصی ایجاد کند.

هم اکنون اخبار ها و آمار نشان میدهد که یونان سرامد بیشترین رشد اقتصادی در منطقه یورو شده است و این خبر یک فرصت استثنایی برای افرادی که قصد اخذ اقامت یونان از راه ها ی مختلف دارد را فراهم میکن.

تماس با ماتماس باما