رتبه‌بندی کشورها در راه‌اندازی کسب‌وکار

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

رتبه‌بندی کشورها در راه‌اندازی کسب‌وکار

رتبه‌بندی کشورها در راه‌اندازی کسب‌وکار

رتبه‌بندی کشورها در راه‌اندازی کسب‌وکار


یونان دارای سخت‌ترین شرایط برای راه‌اندازی کسب‌وکار در بین کشورهای جهان اعلام شد.

مؤسسه "تی ام اف" هلند در گزارش جدید که بر اساس شاخص‌هایی چون نرخ مالیاتی، هزینه دستمزد نیروی انسانی و بوروکراسی اداری صورت گرفته است، ۷۵ کشور مختلف را بر اساس سختی راه اندازی کسب‌وکار در شاخص "پیچیدگی کسب و کار جهانی" رتبه بندی کرده است.

یونان در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ در صدر قرار گرفته است. این مؤسسه از فرایند اداری پیچیده، طولانی و پرهزینه یونان برای راه اندازی کسب‌وکار به عنوان اصلی‌ترین دلیل قرار گرفتن نام این کشور در رده نخست نام برده است. از سوی دیگر اما جزایر کایمن آسان‌ترین کشور برای راه اندازی کسب‌وکار معرفی شده است.

تماس با ماتماس باما