استقبال یونانی ها از وزیر خارجه امریکا

  • اقامت یونان
  • مهاجرت یونان
  • اخذ ویزای یونان
  • مترجم زبان یونانی
  • سرمایه گذاری یونان
  • وکالت مهاجرت یونان

استقبال یونانی ها از وزیر خارجه امریکا

استقبال یونانی ها از وزیر خارجه امریکا

استقبال یونانی ها از وزیر خارجه امریکا


همزمان با ورود وزیر خارجه آمریکا(پامپئو) به یونان جمعی از معترضان با به آتش کشیدن پرچم آمریکا از او استقبال کردند و در میدان اصلی آتن (میدان سینتاگما)با شعار آمریکایی ها قاتلان مردم به راهپیمایی پرداختند.
یکی از دیگر شعار های معترضین پامپئو به خانه برو بود.در شهر تسالونیکی نیز تظاهراتی به همین شکل جلو در سفارت آمریکحا صورت گرفت.
این اتفاقات به رغم مساعد بودن روابط امریکا و یونان رخ داده است.
پلیس یونان برای جلوگیری از اقدامات معترضان 1000 نیروی پلیس را در خیابان ها مستقر کرده است.

تماس با ماتماس باما