امروز : پنجشنبه - 2/خرداد/98

کمیته مبارزه شکنجه در یونان

کمیته مبارزه شکنجه در یونان

از سوی دیگر، کمیته شورای اروپا از ازدحام بیش از حد جمعیت در بازداشت‌گاه‌های پناهجویان خارجی، کثیف بودن «غیرقابل تصور» سلول‌ها، کمبود جا برای مهاجران و عدم تفکیک پناهجویان کوچک بدون سرپرست از بزرگسالان به شدت انتقاد کرده است. دولت یونان در پاسخ گفته است این وضعیت بد ناشی از ورود موج گسترده‌ای از مهاجران در زمان بازدید این کمیته بوده است.